top of page

LOKAL STOLTHET

MER ENN BARE EN FESTIVAL

Som kystby har Egersund alltid tatt inn impulser utenfra.
Og delt sine impulser videre.

Egersund Visefestival  vil gjøre tre dager en tidlig sommerhelg om til noe som varmer også når det ikke er sommervær. Ambisjonen er mer enn bare en festival. Vi skal være med å løfte byen, med blikket rettet framover.

Det er ikke bare fordi den er så levende at den nesten varmer i seg selv at vi bruker korulen-solsikken fra Egersund Fayancefabrikk som et sentralt designelement for visefestivalen. Service ble designet av Unni Margrethe Johnsen og Kåre Blokk Johansen rundt 1970. Produktene fra Egersund Fayancefabrikk nådde ut til hele kloden. Akkurat denne solsikken vi bruker kommer fra en tallerken som havnet i Australia, og senere tok den lange reisen tilbake til Norge.

Egersundsamtalen 2040
Eigersund er på vei til å bli en utkantkommune med rekrutteringsutfordringer. Tallet på unge synker. Tallet på eldre stiger. Å finne nok folk, og ikke minst riktige folk handler om å skape et godt sted å jobbe - men også å bo.

Historiske navn i by og kommune våget å tenke nytt og annerledes om hva som er mulig å få til, og hvordan få folk til å både komme og bli.

1946 dro Torleif Robertson til USA og investerte i 3000 radiosendere fra hærens overskuddslager. Han ansatte ti mann som satte i gang med å produsere radiosendere på et loft. Etter to års drift var 80 prosent av alle radiosendere på norske fiskefartøyer produsert av Robertson i Egersund.

I dag bidrar NavTor med å gjøre hele verdens handelsflåte smartere, tryggere, og mer bærekraftig.

I 20 år har det private initiativet Julebyen, vært en sentral faktor i å bygge Egersund by som et sted der ting skjer om vinteren. Egersund Visefestival og knoppskytingen rundt den har gjort det samme om sommeren. Det er en grunn til at noen av verdens mest kjente musikere tar omveien om Egersund om sommeren, selv om det nesten ikke passer med turnéruten.


Dette er en samtale vi vil ta videre, i første omgang med tre punkter: kompetanseløft, studenter og ungdom.
 

Sammen med Egersundregionen bygger vi en ny møteplass som knytter de unge tettere til byen og kommunen,både de som bor her og hjemvendte studenter.


Leselyst
I januar og februar fikk 150 tredjeklassinger på Dalane Videregående møte Tore Renberg til et times langt arrangement om boken «Du er så lys». Etter at de hadde lest boka i klassen, kom Renberg tilbake for å bli intervjuet og bokbadet.

Studenter og næringsliv
Torsdag 4. juli inviteres lokale studenter hjemme på ferie til et eget eksklusiv arrangement for dem, sammen med utvalgte artister. En ny møteplass som knytter de unge, både de som bor her og hjemvendte studenter, tettere til byen og kommunen. Et sted å møtes rundt noe man kan være enige om at dette er vi stolte av. Dette er vi gode på. Litt konsert. Litt prat. Bare glede.

Ungdom
På ettermiddagen lørdag 6. juli arrangerer vi, sammen med kulturkontoret i Eigersund kommune, en gratiskonsert for ungdom under 18 år. I år byr vi på blant annet på Jonis Josef, Bo Milli og Brynjulf Jung Tjønn.

Dette er begynnelsen på en ny og frisk tilnærming for å bruke impulser utenfra til å dele impulser lokalt, videre. Målsetningen er at man på både kort, men ikke minst på lengre sikt skal plante og forankre idéen om at Egersund er mer enn den byen man flyttet fra. Det skal oppleves som en by man flytter til.

bottom of page